Logo rijssensnieuwsblad.nl


Vijftig leerlingen van opleidingen bij Bouwgilde hebben onlangs hun diploma in ontvangst genomen.
Vijftig leerlingen van opleidingen bij Bouwgilde hebben onlangs hun diploma in ontvangst genomen.

Diploma-uitreiking Bouwgilde

In het bijzijn van familie en collega's mochten vijftig leerlingen van de praktijkopleiding Bouwgilde hun diploma in ontvangst nemen. Het betreft leerlingen die een opleiding Beroepsbegeleidende Leerweg hebben gevolgd. Daarnaast ontvingen zestien leerlingen hun diploma voor de opleiding Beroepsopleidende Leerweg opleiding.

RIJSSEN - "Bij Bouwgilde kunnen diverse opleidingen gevolgd worden voor een beroep in de bouw- en timmerindustrie. Dit kan van niveau 2 tot en met niveau 4," aldus een woordvoerder. "Op niveau 2 zijn er dit jaar veertien leerlingen geslaagd. Op niveau 3 mochten zestien leerlingen hun diploma in ontvangst nemen. Tenslotte kregen twintig leerlingen op niveau 4 hun diploma."

Nieuwe instroom

"Het komende schooljaar mag Bouwgilde zich verheugen op een groot aantal nieuwe instromers," vertelt de woordvoerder. "De bouw- en timmerindustrie zullen deze leerlingen in de toekomst hard nodig hebben."

Toekomst

Volgens de woordvoerder gaan de geslaagde leerlingen een positieve toekomst tegemoet. "De economie trekt weer aan, hierdoor is er veel vraag naar personeel in de bouw. Daarnaast vinden er ontwikkelingen plaats in de bouw op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, ICT, verplaatsen van werk van de bouwplaats naar de fabriek. Kortom, de bouw is volop in beweging wat weer kansen biedt voor deze jongelui."

Informatie
Belangstellenden kunnen voor meer informatie een kijkje nemen op de website van de praktijkopleiding: www.bouwgilde.nu

reageer als eerste
Meer berichten