Logo rijssensnieuwsblad.nl


Hendrina ten Bolscher-Ligtenberg (‘zwakke Dina’).
Hendrina ten Bolscher-Ligtenberg (‘zwakke Dina’).

Kléane Koarke: 'Vertel eens Dina, leef je wel gerust?'

door Robert van Kralingen

Één van degenen voor wie de prediking van ds. M. Hofman tot zegen wordt gesteld, is H. ten Bolscher-Ligtenberg, in de volksmond beter bekend als 'zwakke Dina'. Hendrina Ligtenberg wordt op 6 januari 1888 geboren te Rijssen. Haar vader G.J. Ligtenberg ('de Teune'), dient de Eskerk als ouderling. Samen met ouderling A. Baan vertegenwoordigt hij de gemeente op 9 en 10 oktober 1907 op de eerste Algemene Vergadering van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. Reeds als kind heeft Hendrina diepe indrukken van dood en eeuwigheid. Vooral als er in de ouderlijke woning over het sterven van haar broertje wordt gesproken, grijpt haar dat aan. Ook bij andere sterfgevallen voelt zij nadrukkelijk de noodzaak om tot God bekeerd te worden.

Op 26 mei 1911 treedt ze in het huwelijk met Gerrit Jan ten Bolscher. Hun huwelijk wordt gezegend met de geboorte van vier kinderen. Kerkelijk zijn Dina en Gerrit Jan verbonden aan de Eskerk. Later sluiten ze zich aan bij de Walkerk. In de Eskerk wordt de eenvoudige prediking van ds. Hofman voor haar tot zegen gesteld. Nadat de Heere tot haar ziel heeft gesproken, staat ze in haar eigen waarneming overal buiten en moet ze haar armoede voor de Heere inleven. In die tijd is het vooral Mientje Vrijdag die haar onderwijst. Onder het zingen van Psalm 105 vers 4 is zij er door de Heere op gewezen dat Dina een uitverkoren vat is. Hoewel zij daar tegen Dina over zwijgt, ontstaat er al spoedig een hartelijke vriendschapsband tussen beide vrouwen.

De prediking gezegend
Tegenover anderen is Dina aanvankelijk nogal gesloten over haar innerlijke leven. Dat verandert echter als de Heere haar wijst op Hooglied 8 vers 13: 'O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem; doe ze Mij horen.' Als zij kort daarop met anderen van Gods volk in contact komt, mag ze met opening vertellen wat de Heere aan haar ziel gedaan heeft. Ook ds. Hofman mag in deze blijdschap delen. Juist als hij in moedeloosheid verkeert en zich afvraagt of zijn prediking wel enige vrucht draagt, mag Mina hem vertellen hoe de Heere onder de prediking is overgekomen.

Op maandagmorgen gaat ds. Hofman naar gewoonte de zieken bezoeken. Niet ver van de pastorie ziet hij de 'mendeuren' van een klein boerderijtje openstaan. Hoewel het zijn bedoeling niet was om daar een bezoek te brengen, zo ging hij er toch naar binnen. Met verbazing hoort de predikant uit de mond van de vrouw des huizes dat de Heere hem als een middel had mogen gebruiken tot opening van haar blinde zielsogen. Deze vrouw vertelde dat zij onbekeerd was. De Heere had haar geleerd dat zij lag onder het rechtvaardig oordeel Gods. In het gesprek vertelt de vrouw dat ze de deuren van haar schuur had opengezet, bij wijze van uitnodiging voor de dominee. Enkele weken later komt ouderling Baan bij Dina op bezoek. Hij vraagt aan haar: "Vertel eens, Dina, leef je wel gerust?"

1 reactie
Meer berichten